Välkommen till öppna ateljéer 2020

 logo

 

Sommar-Kvirr 2020

Kvirr har flyttat, från påsken till sommaren.
Helgen den 17, 18 och 19 juli öppnar 25 konstnärer sina ateljéer för besökare.
Och 35 konstnärer deltar i samlingsutställningen på Solhem Konsthall mellan den 11 juli och den
1 augusti.

Öppettider på Solhem: 12 – 16 alla dagar. Ingen vernissage på grund av smittorisk.

Konstnärernas ateljéer är öppna kl 12 – 16 den 17, 18 och 19 juli.

Solhem Konstall ligger vid E6 i Rabbalshede, avfart 104. Där finns verk av alla deltagande konstnärer, där visas lotterivinsterna och där kan du lägga upp din konstrunda.

Telefonnummer under Kvirrdagarna: 0768-04 86 80

Deltagande konstnärer i sommarutställningen och Kvirr:
Agneta Ekman Wingate (+Kvirr)
Agneta Stening
Ann Carlsson Korneev
Annett Florén (+Kvirr)
Birgitta Bengtsson (+Kvirr)
Bo Leander (+Kvirr)
Camilla Lod
Carina Paulsson (+Kvirr)
Cecilia Lindstrand (+Kvirr)
Christina Mörnholm (+Kvirr)
Christina Ärlestig (+Kvirr)
Claes Hakenäs (+Kvirr)
Damir Gutiç (+Kvirr)
Eta Hedman
Eva Björk
Ewa Bäcklund (+Kvirr)
Ewa Thibaud (+Kvirr)
Håkan Olson (+Kvirr)
Ingrid Sandberg
Ingvar Jacobsson
Janolof Bengtsson (+Kvirr)
Kristin Andersson
Liselotte Klingener (+Kvirr)
Lotta Fagrell (+Kvirr)
Malene Hammeleff
My Bäckström
Per Berger
Per Pixel
Richard Vakil (+Kvirr)
Samuel Samuelsson (+Kvirr)
Solhem (+Kvirr)
Stefan Ceder (+Kvirr)
Sverker Eklund (+Kvirr)
Sylvette Wikström (+Kvirr)
Tone Ladegård Thideman (+Kvirr)
Ulf Trolle Lindgren (+Kvirr)